Reklamácie

Vážení zákazníci,

každú objednávku sa snažíme vybaviť včas a podľa vašich želaní, ak by však predsa nastal nejaký problém s kvalitou zásielky, jej obsahom, alebo ak by vám objednaný tovar neprišiel, uvádzame nasledujúce informácie.

ČO ROBIŤ, AK ZÁSIELKA NEPRIŠLA

Pri nákupe cez e-shop dostanete mejlom potvrdenie, že zásielka je vybavená. Po tomto ozname by vám mal objednaný tovar v priebehu troch dní prísť. Ak by zásielka meškala viac ako 7 dní, preverte si na vašej pošte, či neprišla, pretože lístok o oznámení uloženia zásielky sa môže stratiť. Doručenie na pošte preverte v priebehu nasledujúcich 10 dní (v každom prípade do 19. dňa od doručenia oznámenia o vybavení zásielky), pretože pošta skladuje zásielky len 18 dní, potom ich vracia odosielateľovi. V prípade, že zásielka na pošte nie je uložená, kontaktujte nás mejlom na: vranska.knihy@gmail.com a v správe uveďte vaše celé meno, celú adresu a číslo faktúry alebo názov tovaru, prípadne telefonický kontakt. Spojíme sa s vami mejlom alebo telefonicky, aby sme problém vyriešili.

ČO ROBIŤ, AK ZÁSIELKA NEPRIŠLA KOMPLETNÁ

Môže sa stať, že práve nemáme na sklade všetky tituly, ktoré ste si objednali. V tom prípade sa môže stať, že vám pošleme objednaný tovar vo viacerých zásielkach. Preto nekompletná zásielka nie je dôvod na reklamáciu. Ak by vám však chýbajúci tovar neprišiel v priebehu 30 dní, kontaktujte nás mejlom na: vranska.knihy@gmail.com a v správe uveďte vaše celé meno, celú adresu a číslo faktúry alebo názov chýbajúceho tovaru, prípadne uveďte telefonický kontakt. Spojíme sa s vami mejlom alebo telefonicky, aby sme problém vyriešili. Toto platí pre tovar označený ako „na sklade“ alebo „na objednávku“. Netýka sa to tovarov s označením „momentálne vypredané“.

AKO REKLAMOVAŤ POŠKODENÝ ALEBO NESPRÁVNY TOVAR

Poškodenú zásielku alebo nesprávny tovar je potrebné oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr však do 7 dní odo dňa doručenia. Popíšte nám vzniknutý problém a v prípade poškodeného tovaru pre objektívne posúdenie reklamácie kvality tovaru je potrebné, aby ste nám zaslali fotografie reklamovaného tovaru e-mailom, alebo cez reklamačný formulár. Po obdržaní fotografií vašu reklamáciu posúdime a o jej výsledku vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky. Reklamácie sa snažíme vybavovať bezodkladne najneskôr však do 30 dní od poskytnutia požadovaných fotografií.

Reklamáciu môžete podať e-mailom na vranska.knihy@gmail.com, alebo vyplnením reklamačného formulára, ktorý nájdete nižšie na tejto stránke.

Ak chcete reklamovaný tovar vrátiť, môžete tak urobiť (najlepšie až po dohodne s nami) na adresu:

Ing. Iva Vranská Rojková – izkona
Dlžín 93
972 26 Dlžín
Slovenská republika

Tovar nám nezasielajte na dobierku. Po obdržaní tovaru Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s vami na riešení problému k spokojnosti zákazníka. Reklamácie sa snažíme vybavovať bezodkladne najneskôr však do 30 dní od jej podania.

VRÁTENIE TOVARU

Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie objednávateľ. Zákazník je povinný oznámiť vrátenie tovaru prevádzkovateľovi vopred e-mailom, s uvedením čísla faktúry, na ktorú bol tovar zakúpený. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodnú inak. Pri platbe platobnými kartami budú peniaze vrátené v súlade s podmienkami zmluvy o akceptácii platobných kariet medzi prevádzkovateľom a príslušnou bankou. V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  1. poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa,
  3. alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Tovaru môže byť vrátený len v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.