Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov – kontaktný formulár

Ing. Iva Vranská Rojková – izkona, Dlžín 93, 972 26 Dlžín, IČO: 50773917, Osvedčenie o živnostenskom podnikaní  OU-PD-OZP-2017/005994-2, č. živnostenského registra 340-39666 spracováva v prípade vášho dopytu služieb v zmysle Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu

Meno, priezvisko a emailovú adresu je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, rokovania o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na Vami položené otázky. Takéto spracovanie umožňuje Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje bude Ing. Iva Vranská Rojková – izkona spracovávať po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi vami a Ing. Iva Vranská Rojková – izkona, najdlhšie 1 rok od vašej dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.

Ochrana osobných údajov e-shop

Ing. Iva Vranská Rojková – izkona, Dlžín 93, 972 26 Dlžín, IČO: 50773917  Osvedčenie o živnostenskom podnikaní  OU-PD-OZP-2017/005994-2, č. živnostenského registra 340-39666 spracováva v prípade vašej objednávky v zmysle Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nasledujúce osobné údaje:

 • titul, meno a priezvisko
 • emailovú adresu
 • telefónne číslo
 • IP Adresu

Meno, priezvisko, emailovú adresu, telefón a IP adresu je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky objednávky a následne zmluvného vzťahu medzi Vami ako zákazníkom a predajcom Ing. Iva Vranská Rojková – izkona, s.z.č.o.

Spracovanie osobných údajov vykonáva Ing. Iva Vranská Rojková – izkona, teda správca osobných údajov, prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe Ing. Iva Vranská Rojková – izkona nevyužíva.

Ochrana osobných údajov – vernostný program

Ing. Iva Vranská Rojková – izkona, Dlžín 93, 972 26 Dlžín, IČO: 50773917, Osvedčenie o živnostenskom podnikaní  OU-PD-OZP-2017/005994-2, č. živnostenského registra 340-39666 spracováva v prípade registrácie do e-shope a zaradenia sa do vernostného programu v zmysle Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nasledujúce osobné údaje:

 • titul, meno a priezvisko
 • emailovú adresu
 • heslo do účtu

Meno, priezvisko, emailovú adresu a heslo je nutné spracovať pre overenie a pripísanie vernostných bodov za nákup a prípadné odpísanie vernostných bodov ako zľavy za nákup. Takéto spracovanie umožňuje Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje bude Ing. Iva Vranská Rojková – izkona spracovávať po dobu registrácie v e-shope a zaniknú v prípade zrušenia Vášho konta v e-shope.

Spracovanie osobných údajov vykonáva spoločnosťou Ing. Iva Vranská Rojková – izkona. teda správca osobných údajov, osobné údaje však pre túto spoločnosť môžu spracovávať ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Ing. Iva Vranská Rojková – izkona nevyužíva.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve, ukončenie účasti vo vernostnom program, vymazanie konta v e-shope
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.