O mojej stránke

Milí priatelia,

ako spisovateľka, publicistka, prekladateľka a občianska aktivistka a mám „zlozvyk“ hľadať pravdu aj na tabuizovaných teritóriách, a sprostredkovávať svoje poznanie ľuďom, ktorí ešte majú záujem čítať a počúvať. Na vlastnej koži pociťujeme, ako sa prekrúcajú nedávne či trochu dávnejšie udalosti, ktoré sme sami zažili. Celistvý obraz pravdy sa celkom rozbil v chaose histórie a politiky. Ostáva nám skladať ho ako mozaiku nanovo z kúskov objavených na ceste života. Často ich nachádzame vytŕčať z hmly učebnicových vedomostí ako vzácne vrcholy práce špičkových odborníkov a mysliteľov a intuitívne ich rozpoznávame podľa rezonancie s dušou.

Dovoľte mi predstaviť vám v rôznej forme tie studnice s čriepkami pravdy, na ktoré som natrafila a ktoré považujem za naliehavo potrebné v dnešných náročných časoch. Ponúkam aj vám do nich načrieť a hľadať v nich. Naša doba plná skúšok vyžaduje poznanie a činorodosť. Ponúkam vám knihy, články, videá a podľa síl a možností plánujem aj ďalšie produkty či aktivity, aby sme v spleti autostrád spoločne našli Diaľnicu 60, aby sme sa vypli z Matrixu. Inými slovami, aby sme v labyrinte doširoka roztvorených brán a klzkých šikmých plôch hľadali úzku cestu za svetlom. Pre seba i pre Slovensko.

Veci k lepšiemu dokážeme zmeniť len spoločne. Preto sa teším na náš dialóg, na vaše názory a na spoluprácu v prospech Slovenska.

Prečo nakupovať priamo u vydavateľa?

Z ceny knihy, ktorú si zakúpite v kníhkupectve, si zhruba 50% ponecháva predajca a distribútor. V závislosti od výšky nákladu okolo 30% stojí tlač knihy, 10% z ceny grafické a korektorské práce, nezabudnime na 10% DPH – a honorárom autora (ak nezíska dotáciu alebo milodary) je dobrý pocit, že čitateľov svojich kníh poteší. Ak si kúpite knihu priamo odo mňa, vaše peniaze sa prerozdelia spravodlivejšie. Ponúkam knihy, ktoré vyšli v spolupráci s Vydavateľstvom Spolku slovenských spisovateľov a ďalšie tituly, ktoré vydávam sama. Moja tvorba sa venuje demaskovaniu lží, rizikám doby a poznávaniu vlastnej histórie. Upozorňujem, že mnohé detské knihy sú určené najmä pre dospelých…

Iva Vranská Rojková